Array
(
    [var] => cut_url
)
<pre>Array ( [var] => cut_url ) </pre> Resume for Nilay Ă. for Salesperson / Representative / Financial Services in Ä°stanbul, Turkey. Search More Resumes for Salesperson / Representative on Resumark.com #EV2TLM8ZU
 

Search Resumes

Post Jobs
 


Job Seekers:
Post Your Resume


 

Resume for Nilay Ă. for Salesperson / Representative / Financial Services in Ä°stanbul, Turkey
Occupation: Salesperson / Representative Industry: Financial Services
Country: Turkey City: Ä°stanbul
State: Istanbul ZIP: 34000View Complete Resume   Download Resume [
Array
(
    [name] => cut_url
)
PDF]
Share Share


< Back to search results Preview: For the complete resume and contact info please download it.

Array
(
    [var] => content
    [type] => preview
)
Array
(
    [var] => cut_url
)
K???SEL B?LG?LER
| |
• ?sim: Nilay ZBAH EL?LER
• Do?um Yeri: Tekirda?
• Do?um Tarihi: //
• Uyru?u: TC
• Medeni Durumu: Bekar
• E?itim Durumu: Yflksek Lisans ?rencisi
• Toplam Tecrflbe: , Yõl
?LET???M B?LG?LER?
Adres : Ba?dat Cad Feneryolu Mah Mustafa Mazhar Bey Sk am Apt / KADIK Y/ ?STANBUL
Cep Tel :
Ev Tel :
E Posta:
?? TECR BELER?
• DD Mortgage Kredi PortfŒy Yetkilisi
Ata?ehir ?ubesi / – Halen alõ?õyorum
Emlak ofisleri ve kurumsal projelerin ziyaret edilmesi ile konut kredisi ihtiyacõ olan mfl?terilere ula?õp
flrfln tanõtõmõ yaparak konut kredisi satõ?õnõn sa?lanmasõ.
• Garanti Bankasõ – Bireysel Bankacõlõk Mfl?teri Temsilcisi
Selami™e?me ?ubesi / /
SŒ?fltlfl™e?me ?ubesi / /
skfldar ?ubesi / /
Bireysel mfl?terilerin satõ? ve servis faaliyetlerini sõcak satõ? ve flrfln penetrasyonunun arttõrõlmasõ
esasõna gŒre yŒnetilmesi , gi?e ekibinin satõ? koordinasyonunun ve yŒnetiminin sa?lanmasõ,
raporlanmasõ.
?REN?M DURUMU
• Yeditepe niversitesi Sosyal Bilimler Enstitflsfl MBA ?ngilizce Halen Devam
Ediyor
• Kocaeli niversitesi
Fen Edebiyat Fakflltesi Matematik
• Tekirda? Anadolu Lisesi Fen –Matematik
YABANCĂ• D?L VE DflZEY?
• ?ngilizce , ?yi Tekirda? Anadolu Lisesi, Yeditepe niversitesi
B?LG?SAYAR BECER?LER?
• MS Office Programlarõ , ?yi
• Q Basic
• Fortran
E??T?M VE SET?F?KALAR
Pos rfln Bilgisi // GARANT? BANKASI
Bilan™o YŒnetimi // GARANT? BANKASI
Risk yĹ’netimi // GARANT? BANKASI
Sorunlu Bireysel Kredilerin YĹ’netimi / / M?NEVRA
Mortgage
// GARANT? MORTGAGE
Yatõrõm Fonlarõ // GARANT? PORTF Y Y NET?M?
Fiyatlama Karlõlõk
// GARANT? BANKASI
Bireysel Krediler // GARANT? BANKASI
Mfl?teri ?li?kileri YĹ’netimi // UN?CON CONSULTING GROUP
Vergi Hukuku // Z PREST?J DANI?MANLIK
Sermaye Piyasalarõ
// DONE DANI?MANLIK
REFERANSLAR
Cenker ULU HSBC Tefti? Kurulu, Kõdemli Mflfetti?
?? Tel: Cep Tel :
Serra ARSEVEN Garanti Bankasõ Anadolu BŒlge, Bireysel Kitle Bankacõlõ?õ BŒlge Satõ?
YĹ’netmeni
?? Tel : Cep Tel :
Haldun OKUR Denizbank ?ube Mfldflrfl
Cep Tel:

Cancel
Not Enough Credits
Sorry, but you don't have enough credits to download this resume.

Purchase more credits
Not Available
Sorry but this resume is not available for download. Please choose another!

Close
Confirm Download

Would you like to download  for 1 credit?

You have  credits left.

Yes No 

Don't ask me again
Confirm View Complete Resume

Would you like to view  for 1 credit?

You have  credits left.

Yes No 

Don't ask me again