Array
(
    [var] => cut_url
)
<pre>Array ( [var] => cut_url ) </pre> Resume for Mariana P. for Engineer / Food, Tobacco & Beverage Production in Brasov, Romania. Search More Resumes for Engineer on Resumark.com #UFZM81BQQ
 

Search Resumes

Post Jobs
 


Job Seekers:
Post Your Resume


 

Resume for Mariana P. for Engineer / Food, Tobacco & Beverage Production in Brasov, Romania
Occupation: Engineer Industry: Food, Tobacco & Beverage Production
Country: Romania City: Brasov
State: Brasov ZIP: 505004View Complete Resume   Download Resume [
Array
(
    [name] => cut_url
)
PDF]
Share Share


< Back to search results Preview: For the complete resume and contact info please download it.

Array
(
    [var] => content
    [type] => preview
)
Array
(
    [var] => cut_url
)
| | | |
| | | |
|Curriculum vitae | |
|Europass | |
| | |
|Informa?ii personale | |
|Nume / Prenume | P. Mariana |
|Adres?e |Strada Jupiter,nr. , Brasov, Romania |
|Telefonoane | |Mobil: | |
|Emailuri | |
| | |
|Na?ionalitatet??i |Romana |
| | |
|Data na?terii |.. |
| | |
| | |
|Locul de munc? vizat / |Inginer productie, Inginer Calitate |
|Domeniul ocupa?ional | |
| | |
|Experien?a profesional? | |
| | |
|Perioada | .prezent |
|Func?ia sau postul ocupat |Inginer productie sef de schimb |
|Activit??i ?i responsabilit??i|Coordonarea unei echipe de de persoane, organizarea productiei dupa |
|principale |comanda primita, calculul materiei prime si auxiliare, calculul |
| |materialelor necesare productiei, efectuarea raportului de productie |
| |zilnic si intocmirea raportului centralizator de productie lunar, |
| |intocmirea si verificarea fisei de productie, intocmirea saptamanala a |
| |programului de transport corespunzator programului de productie, |
| |intocmirea pontajului, intocmirea eficientei masinilor de ambalat, |
| |realizarea instruirii de NTSM si PSI pentru personalul din subordine, |
| |asigurarea si verificarea igienizarii corespunzatoare echipamentelor, |
| |traseelor conductelor si a sectiilor de productie, intocmirea bonului de |
| |predare a produselor finite . |
|Numele ?i adresa angajatorului|S.C. Covalact S.A |
|Tipul activit??ii sau sectorul|Productie industria laptelui |
|de activitate | |
|Experien?a profesional? | |
| | |
|Perioada | .. |
|Func?ia sau postul ocupat |Inginer CTC sef de schimb |
|Activit??i ?i responsabilit??i|Coordonarea unei echipe de persoane in laboratorul CTC al fabricii, |
|principale |urmarirea paramentrilor necesari procesului tehnologic de productie prin |
| |analizarea produsului finit si produsilor intermediari, comunicarea |
| |rezultatelor inginerului tehnolog pentru luarea deciziilor in caz de |
| |neconformitate, intocmirea declaratiei de conformitate, intocmirea |
| |buletinului de analize, completarea raportului de productie zilnic, |
| |intocmirea raportului lunar de productie, intocmirea pontajului |
| |personalului din subordine. |
|Numele ?i adresa angajatorului|S.C. Fabrica de zahar Bod S.A |
|Tipul activit??ii sau sectorul|Productie industria zaharului |
|de activitate | |
| | |
|Educa?ie ?i formare | |
| | |
|Perioada | .. |
|Calificarea / diploma ob?inut?|Masterat Ecobiotehnologii Agricole si Alimetare , specializarea Tehnici de|
| |conservare si certificare a produselor agroalimentare |
|Numele ?i tipul institu?iei de|Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Alimentatie si Turism, |
|“nv???m nt / furnizorului de |institutie de stat |
|formare | |
| | |
| | |
Pagina / Curriculum vitae al
Nume Prenume |Pentru mai multe informa?ii despre Europass accesa?i pagina:
© Uniunea European?, | |
Pagina / Curriculum vitae al
Nume Prenume |Pentru mai multe informa?ii despre Europass accesa?i pagina:
© Uniunea European?, | |
|Educa?ie ?i formare | |
| | |
|Perioada | .. |
|Calificarea / diploma ob?inut?|Licenta Echipamente pentru , specializarea Tehnici de conservare si |
| |certificare a produselor agroalimentare |
|Numele ?i tipul institu?iei de|Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Alimentatie si Turism, |
|“nv???m nt / furnizorului de |institutie de stat |
|formare | |
|Aptitudini ?i competen?e | |
|personale | |
| | |
|Limbai matern?e |Romana |
| | |
|Limbai str?in?e | |
|cunoscut?e | |
|Autoevaluare | |ën?elegere |Vorbire |Scriere |
|Nivel european * | |Ascultare |Citire |Participare la|Discurs oral |Exprimare |
| | | | |conversa?ie | |scris? |
|Limba engleza | |
| | |
|Competen?e ?i abilit??i |Experienta a managementului in echipa |
|sociale | |
| | |
|Competen?e ?i aptitudini |In prezent sunt responsabilul unei echipe de de persoane |
|organizatorice | |
| | |
| | |
|Competen?e ?i aptitudini de | Microsoft Offfice, Autocad D |
|utilizare a calculatorului | |
| | |
|Competen?e ?i aptitudini |Fotografia |
|artistice | |
| | |
|Alte competen?e ?i aptitudini |Hobby: exploatarea traseelor montane |
| | |
|Permise de conducere |Categoria B |
| | |
|Informa?ii suplimentare |Sef promotie Ingineri |
| |Membru Senatul Universtitatii Transilvania Brasov |
| |Membru Consiliul Profesoral al Facultatii de Alimentatie si Turism |
|

Cancel
Not Enough Credits
Sorry, but you don't have enough credits to download this resume.

Purchase more credits
Not Available
Sorry but this resume is not available for download. Please choose another!

Close
Confirm Download

Would you like to download  for 1 credit?

You have  credits left.

Yes No 

Don't ask me again
Confirm View Complete Resume

Would you like to view  for 1 credit?

You have  credits left.

Yes No 

Don't ask me again