Array
(
    [var] => cut_url
)
<pre>Array ( [var] => cut_url ) </pre> Resume for Adelina E. for HR / Recruiter / Professional & Consulting Services in Oslo, Norway. Search More Resumes for HR / Recruiter on Resumark.com #6SU7MI9EO
 

Search Resumes

Post Jobs
 


Job Seekers:
Post Your Resume


 

Resume for Adelina E. for HR / Recruiter / Professional & Consulting Services in Oslo, Norway
Occupation: HR / Recruiter Industry: Professional & Consulting Services
Country: Norway City: Oslo
State: Oslo ZIP: 0179View Complete Resume   Download Resume [
Array
(
    [name] => cut_url
)
PDF]
Share Share


< Back to search results Preview: For the complete resume and contact info please download it.

Array
(
    [var] => content
    [type] => preview
)
Array
(
    [var] => cut_url
)
CV detaljert sist oppdatert: ..
side /
Navn:
Adelina E.
Adresse:
Åsaveien
Postadresse: Nesoddtangen
Født:
..
Telefon:
privat, mobil
Email:
adelina.E. @hrconsultancy.no eller
Nøkkelkvalifikasjoner:
Forretningsorientert diplomøkonom BI med Master of Management grad. Mange års erfaring fra arbeidslivet.
Største tyngde fra IT området bank, finans, telecom/internett, helse. Solid erfaring innen prosjektledelse av IT
prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt inkl. kvalitetssikring., risk management, systemutvikling,
systemforvaltning, prosjektrevisjon, metoder, undervisning/opplæring innenfor systemutvikling,
relasjonsdatabaser, SQLspråket, og prosjektstyring. Høy kompetanse innenfor rekruttering og organisasjon og
ledelse Strategisk Human Resource Management, Customer Relationsship Management, Endringsledelse,
Kommunikasjon i organisasjoner. Sertfisert JTM rådgiver karriereendringer. Arbeider strukturert, selvstendig
og profesjonelt. Liker å jobbe og kommunisere med mennesker. Ansvarsfull, pålitelig og ståpåevner.
Yrkeserfaring:
Selvstendig næringsdrivende: Rekrutteringsgrådgiver og daglig leder eget foretak HR
Consultancy
Selvstendig næringsdrivende: Bedriftsrådgiver hos Proffice Rekruttering Professionals.
Selvstendig næringsdrivende: Senior rådgiver hos Dignus Rekruttering og Rådgivning.
Selvstendig næringsdrivende: Headhunting virksomhet for ulike oppdragsgivere
Engasjement hos AS , et rådgivningsselskap som er spesialisert i omstillinger i
arbeidslivet, karriererådgivning og coaching. Ifm. mitt engasjement har jeg blitt sertifisert
rådgiver i "Job Transition Management" omstillinger i arbeidslivet og karriereendringer
fra AS Academy, Danmark timers skriftlig netteksam.
Diverse forskningsoppgaver for ulike bedrifter ifm. mine mastergradstudier
ved BI, se under Hovedutdannelse / Kurs.
Import bistand relasjonsbygging, kulturforståelse, oversettelser
mndr.
Ullevål Universitets Sykehus
MarSep. IT Senter Leder avdelingsdirektør med ansvar for ca. personer fordelt på
avdelinger: IT infrastruktur, IT anvendelse, IT kontaktsenter. Budsjettansvar: ca. NOK.
millioner. Her fokuserte jeg, i tillegg til det operasjonelle, også på det strategiske og
organisatoriske da avdelingen var ment til å bli konkurranseutsatt innen begynnelsen av år
. Jeg jobbet bla. med etablering av en felles visjon av ”det nye IT senteret”, etablering av
noen enkle, felles verdier til å kunne styre en fremtidig og mer dynamisk organisasjon. Jeg
fokuserte på å identifisere eksisterende kompetanse kontra fremtidig ønsket behov, på
motivasjon, riktige belønningssystemer samt kompetanseutvikling. Her hadde jeg det direkte
personalansvaret for førstelinjeledere og stabsfunksjonærer.
Telenor, Nextra Global, Oslo
Ansatt som Service Manager for Nextra Tyskland og Nextra Italia samt Prosjektleder i Nextras
Internasjonale divisjonen IS ASP, og mer spesifisert:
Jul Jan: Process & Quality Manager for prosjektledelsesgruppen samt prosjektleder ifm.
etablering av en ny kundeservice enhet for betjening av Telenor Business Solutions mest
strategiske kunder.
JanJun : Service Manager for Nextra Tyskland og Nextra Italia samt hovedprosjektleder
for Etablering av IS ASP HW/SW/NW plattfomen i Frankfurt fortsettelse av forrige
prosjektet med prosjektdeltagere ca. fra Norge, Tyskland og Sveits. Prosjektet ble levert
iht. plan og prosjektmandat.
AugDes: Service Manager for Nextra Tyskland og Nextra Italia samt prosjektleder for
Kravspesifikasjonsprosjektet for etablering av en global IS ASP infrastruktur HW/SW/NW
CV detaljert sist oppdatert: ..
side /
plattform i Frankfurt Frankfurt Hosting Center til å betjene samtlige Nextra landene
foreløpig land. Prosjektdeltagere: ca.
I forbindelse med min ansettelse hos Nextra lærte jeg en del om ledelse på tvers av ulike kulturer og
markeder, samt om ulike problemstillingene knyttet til personell på midlertidig oppdrag i utlandet.
DnB, Oslo
Ansatt som ansvarlig/systemeier for området: Telebank* og som prosjektansvarlig. Tittel: Soussjef.
Des Jun : Prosjektansvarlig for delprosjekter m/ delprosjektleder rapporterende til
meg ifm. Cash Management og EDIleveranser til Statoil. Prosjektdeltagere: ca.
Aug Nov : Prosjektleder for prosjektet R: migrering av EDI format konverter løsning
fra Unix til MVS plattform. Tilpasning av Historikk ifm. år testing og ajourføring
/ oppgradering av Telebank systemdokumentasjon. I tillegg systemeieraktiviteter ukentlige
forvaltningsmøter m/ oppfølging, risikoanalyser, budsjettering, estimering, osv. knyttet til
driften av Telebank systemet. Prosjektdeltagere: ca. .
*= Ifm. rollen som ansvarlig for området Telebank hadde jeg også det faglige og personalansvaret
for personer
Novit, Oslo
FebrJun : Prosjektleder for prosjekt Nytt Visa Autorisasjon System + nytt Visa Klient. I
dette prosjektet måtte man bla. samarbeide med Visa London ifm. felles År test og nye
VIP formater og med Fellesdata testing mot Eufiserv av Accept Card ny funksjonalitet, inkl.
År test.
JunFeb: Prosjektleder for Telenor Novit Systemleveranser til FRAM IT
Postbanken, detaljert design og realiseringsfase. Dette prosjektet hadde delprosjekter med
opptil undergrupper hver. Prosjektet hadde totalt ca. deltagere interne og eksterne i det
tidspunktet vedkommende ble flyttet til FRAM kundeomleggingsprosjektet.
AprNov: Prosjektleder for Telenor Novit i et stort ITprosjekt FRAM IT i
samarbeid med Postbanken og Andersen Consulting. Felles analyse og overordnet design fase,
med ca. prosjektdeltagere fra samtlige samarbeidspartnere.
JunApr: Prosjektleder og tildels også prosjektansvarlig for et omfattende
utviklingsprosjekt et nytt kort system som kan fungere både selvstendig og integrert med
eksisterende bankssystemer. Prosjektet hadde mellom og prosjektdeltager avhengig av
prosjektets fase. Noe markedsføringsaktiviteter tilknyttet det produktet som skulle realiseres.
Dette produktet har vært i produksjon en stund hos flere banker.
NB: Parallelt med prosjektledelse fungerte jeg også som systemutviklingssjef i måneder for
applikasjonsutviklings avdeling i Oslo ca. personer i påvente at ny systemutviklingssjef ble
ansatt.
Provida, Oslo
Sjefskonsulent for divisjonen store internasjonale bankprosjekter med hovedansvar på følgende
områder:
Metoder/metodestøtte Process Engineer/Systems Engineer
Verktøy Process Engineer, MS Project
Støtte til internasjonale prosjekter ledelsesstøtte
Ressursstyring har også sittet i Ressursstyret
Med bla. oppgaver som:
Prosjektleder i forbindelse med delprosjekter i store internasjonale prosjekter
Testkoordinator i kundeprosjekter bank
Prosjektdeltager i Providas infrastruktur/kvalitetsprosjektet Processer og Metoder
Støtte til ledelsen i internasjonale prosjekter i forbindelse med kvalitet, retningslinjer, metoder,
verktøy i de ulike prosjektfaser
Selvstendig konsulent
Forskjellige selvstendige konsulent oppdrag for kunder i flere bransjer IT, forsikring, tekstil, olje
innenfor områdene: IT, ledelse, markedsføring og salg
IBM, Oslo
Siste stillingsbetegnelse: Corporate/Staff Systemanalytiker IBMs stilling tilsvarende systemsjef.
I løpet av mine år i IBM har jeg innehatt forskjellige funksjoner og roller: rådgiver, prosjektleder,
CV detaljert sist oppdatert: ..
side /
prosjektansvarlig, prosjektkoordinator, prosjektmedlem, bruker, teknisk ansvarlig, programmerer,
kontraktsbehandler, salgsassistent.
I perioden har mine arbeidsoppgaver vært tilknyttet følgende områder:
ledelse av internasjonale prosjekter innenfor IBM konsernet
koordinering av kundeprosjekter store bankprosjekter

Cancel
Not Enough Credits
Sorry, but you don't have enough credits to download this resume.

Purchase more credits
Not Available
Sorry but this resume is not available for download. Please choose another!

Close
Confirm Download

Would you like to download  for 1 credit?

You have  credits left.

Yes No 

Don't ask me again
Confirm View Complete Resume

Would you like to view  for 1 credit?

You have  credits left.

Yes No 

Don't ask me again