Array
(
    [var] => cut_url
)
<pre>Array ( [var] => cut_url ) </pre> Resume for Daniel B. for Salesperson / Representative in Bytom, Poland. Search More Resumes for Salesperson / Representative on Resumark.com #OXR7JULZT
 

Search Resumes

Post Jobs
 


Job Seekers:
Post Your Resume


 

Resume for Daniel B. for Salesperson / Representative in Bytom, Poland
Occupation: Salesperson / Representative Industry:
Country: Poland City: Bytom
State: Slaskie ZIP: 41-907View Complete Resume   Download Resume [
Array
(
    [name] => cut_url
)
TXT]
Share Share


< Back to search results Preview: For the complete resume and contact info please download it.

Array
(
    [var] => content
    [type] => preview
)
Array
(
    [var] => cut_url
)
Curriculum Vitae Daniel B. Data urodzenia: Adres: Miejscowo: Województwo: Pastwo: Telefon: Adres email: .. ul.Gen.Grota Roweckiego / , Bytom lskie Polska Dowiadczenie zawodowe . . Bra n a firmy: Sta n o w i sko : Za kre s obowizków: Ir a Toyota Danvers, MA H a n d e l i Sprzeda, Motoryzacja, Transport, Pojazdy Sp rze d a w ca samochodowy sprzeda samochodów i ciarówek prowadzenie rozmów telefonicznych z klientami prowadzenie i opracowanie relacji z istniejcymi klientami poprzez spotkania i te l e fo n i czn i e doradztwo w sprawie przyszlego rozwoju produktu i omówienie specjalnych promocji sprawdzanie iloci towarów na wystawie w salonie kalkulacji kosztów Planowanie terminów i obsluga potencjalnych nabywców kupujcych przedstawienie moliwoci finansowania leasing i finansowanie programów i mi e si czn ych platnoci komentowanie opcji spis wszystkich marek pojazdów i dostepnych modeli . . Bra n a firmy: Sta n o w i sko : Za kre s obowizków: Ge ne r a l Warranty Services Salem, NH U b e zp ie cze n i a oraz fundusze emerytalne Ma n a g e r kierownicze projektowanie indywidualnego planu platnoci dla klientów zarzdzanie przeplywem pracy wszystkich pracowników telefoniczna sprzeda ubezpiecze . . Bra n a firmy: Sta n o w i sko : Za kre s obowizków: B e dfor d Drywall Corporation ­ DERRY, NH Bu d o w n ictw o Ma n a g e r kierownicze zarzdzanie przeplywem pracy i wydajnoci wszystkich pracowników wysylanie ofert sprzeday do potencjalnych klientów Wyjanianie pelnych uslug i konkurencyjnoci Bedford plyt gipsowokartonowych do p o te n cj a l n ych klientów uchwyt z dnia na dzie komunikacji z klientami i kontrahentami dbanie o satysfakcje klienta, przez upewnianie si, e wszelkie problemy, które p o w sta j s rozwizywane prowadzenie bazy danych,wszystkich umów plyt gipsowokartonowych, arkusze map, zl e ce pracy, itp. tworzenie i nadzorowanie realizacji wszystkich odpowiednich zamówie ledzenie wewntrznego systemu dla kadego projektu z zapisami ycze klienta, dat d o sta w y, dat faktycznego dostarczenia zarzdzanie i nadzór nad zespolami pracy zarzdzanie i nadzór nad zespolami pracy ciarówki Drive miejsc pracy nadzorowanie zakoczonych prac Wyksztalcenie Typ uczelni: Ki e ru n e k / Specjalizacja: U N IVER SITY OF NEW HAMPSHIRE U n iw e rsyte t Bizn e s,ra ch u n e k,e ko n o mi a Typ uczelni: Ki e ru n e k / Specjalizacja: In fo rma cj e dodatkowe: U N IVER SITY OF MASSACHUSETTSAMHERST U n iw e rsyte t Bu i sn e ss Management Stu d i a licencjackie Zarzdzanie Znajomo jzyków pols k i a ngie ls k i b a rd zo dobra biegla U miejtnoci / kursy Forte and Moxy Quick Books MS Excel, PowerPoint, Access, and Word D o w ia d cze n i e w zakresie wystpie publicznych i prezentacji Zainteresowania L a tw y do pracy, umiejtno sluchania, charyzmatyczny, due umiejtnoci interpersonalne, gracz druyny Wyra a m zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia . . r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z nr , poz.

Cancel
Not Enough Credits
Sorry, but you don't have enough credits to download this resume.

Purchase more credits
Not Available
Sorry but this resume is not available for download. Please choose another!

Close
Confirm Download

Would you like to download  for 1 credit?

You have  credits left.

Yes No 

Don't ask me again
Confirm View Complete Resume

Would you like to view  for 1 credit?

You have  credits left.

Yes No 

Don't ask me again